Đăng nhập
48.365
0 người đang online
KHÓA I
(Từ ngày 01/04/2014 đến ngày 22/06/2016)

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ
Tổ đại biểu Quận Nam Từ Liêm
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, Đơn vị công tác
1 Nguyễn Văn Hải
2 Nguyễn Khánh Thăng
3 Nguyễn Thanh Minh
4 Nguyễn Tiến Thành
5 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
6 Lưu Thị Luyến
7 Nguyễn Văn Tứ
8 Trần Thanh Long
9 Nguyễn Trọng Lượng
10 Nguyễn Trường Sơn
11 Lâm Quang Thao
12 Đỗ Khắc Đạo
13 Trần Thanh Hải
14 Phùng Mạnh Dũng
15 Nguyễn Chính Hữu
16 Nguyễn Mạnh Hùng
17 Phạm Đăng Thịnh
18 Trần Quang Duy
19 Nguyễn Quốc Nam
20 Nguyễn Trung Nghĩa
21 Nguyễn Huy Cường
22 Nguyễn Thị Kim Dung
23 Lê Văn Bình
24 Thái Minh Tuấn
25 Trịnh Văn Hào
26 Ngô Ngọc Vân
27 Nguyễn Trường Sinh
28 Hồ Trọng Thắng
29 Nguyễn Đình Dũng
30 Hoàng Thị Phượng
31 Đỗ Thị Hà
32 Trần Thị Ngọc Lan
33 Lưu Hồng Đức
34 Nguyễn Văn Lâm
35 Mai Quốc Hân
36 Đào Tăng Quỳnh
37 Trần Đắc Minh
38 Trần Quang Trong
39 Nguyễn Tiến Dũng
40 Vũ Hồng Loan

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn