Đăng nhập
62.577
0 người đang online
KHÓA XV
(Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ
Tổ đại biểu Thành Phố Hà Nội
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, Đơn vị công tác
1 Nguyễn Thị Bích Ngọc
2 Lê Văn Hoạt

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn