Đăng nhập
62.573
0 người đang online
KHÓA XVIII
(Từ ngày 01/11/2015 đến ngày 01/11/2020)

Thông tin kỳ họp
Tên kỳ họp: Kỳ 1
Bắt đầu ngày: 01/11/2015
Kết thúc ngày: 07/11/2015
Tài liệu kỳ họp
Báo cáo

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn