Đăng nhập
62.590
0 người đang online
KHÓA I
(Từ ngày 01/04/2014 đến ngày 22/06/2016)

Thông tin kỳ họp
Tên kỳ họp: Kỳ họp thứ 5
Bắt đầu ngày: 17/12/2015
Kết thúc ngày: 18/12/2015
Tài liệu kỳ họp
Công văn

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn