Đăng nhập
62.586
0 người đang online
KHÓA II
(Từ ngày 31/12/2010 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin kỳ họp
Tên kỳ họp: Kỳ họp thứ 15
Bắt đầu ngày: 08/12/2015
Kết thúc ngày: 18/12/2015

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn