Đăng nhập
62.585
0 người đang online
KHOÁ XIX
(Từ ngày 15/06/2017 đến ngày 16/06/2017)

Thông tin kỳ họp
Tên kỳ họp: Kỳ họp thứ 10
Bắt đầu ngày: 20/06/2019
Kết thúc ngày: 21/06/2019

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn