Đăng nhập
48.369
0 người đang online
KHÓA XIX
(Từ ngày 22/05/2016 đến ngày 01/05/2021)

Thông tin kỳ họp
Tên kỳ họp: Kỳ họp thứ 9
Bắt đầu ngày: 14/12/2018
Kết thúc ngày: 15/12/2018
Tài liệu kỳ họp
Công văn
Thông báo

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn