Đăng nhập
62.580
0 người đang online
KHÓA XIX
(Từ ngày 22/05/2016 đến ngày 01/05/2021)

Thông tin kỳ họp
Tên kỳ họp: Kỳ họp thứ 11
Bắt đầu ngày: 30/08/2019
Kết thúc ngày: 30/08/2019

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn