Đăng nhập
74.730
0 người đang online
KHÓA XV
(Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

Thông tin kỳ họp
Tên kỳ họp: Kỳ họp thứ 1
Bắt đầu ngày: 21/01/2016
Kết thúc ngày: 22/01/2016

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn